SRD-12VDC-SL-C Relay 12VDC 5 chân;

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: SRD-12VDC-SL-C Relay 12VDC 5 chân;

Hãng SX: SONGLE;

Dùng cho: Điều hòa;

Tag: Relay điều hòa, realy 5 chân 12VDC, relay 12VDC 5 chân, rơ le điều hòa, rơ le 5 chân 12VDC, rơ le 12VDC 5 chân

Tên hàng: SRD-12VDC-SL-C Relay 12VDC 5 chân;  Hãng SX: SONGLE;  Dùng cho: Điều hòa;  Tag: Relay điều hòa, realy 5 chân 12VDC, relay 12VDC 5 chân, rơ le điều hòa, rơ le 5 chân 12VDC, rơ le 12VDC 5 chân

Tên hàng: SRD-12VDC-SL-C Relay 12VDC 5 chân;
Hãng SX: SONGLE;
Dùng cho: Điều hòa;
Tag: Relay điều hòa, realy 5 chân 12VDC, relay 12VDC 5 chân, rơ le điều hòa, rơ le 5 chân 12VDC, rơ le 12VDC 5 chân

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG