STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ;

Mã: STA408A;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ;  Mã: STA408A;  Kiểu chân: cắm ZIP-10;  Thương hiệu: Sanken;  Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V ;
Mã: STA408A;
Kiểu chân: cắm ZIP-10;
Thương hiệu: Sanken;
Xuất xứ: chính hãng;

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG