STK350-030 IC Khuếch đại âm thanh 2-Channel AF Voltage Amplifier 100W

Giá: 113.000 VNĐ

Tên hàng: STK350-030 IC Khuếch đại âm thanh 2-Channel AF Voltage Amplifier 100W;

Mã: STK350-030;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: SANYO;

Hàng tương đương: STK350-000, STK350-020, STK350-030, STK350-040, STK350-050

Tên hàng: STK350-030 IC Khuếch đại âm thanh 2-Channel AF Voltage Amplifier 100W;  Mã: STK350-030;  Kiểu chân: cắm;  Thương hiệu: SANYO;  Hàng tương đương: STK350-000, STK350-020, STK350-030, STK350-040, STK350-050

Tên hàng: STK350-030 IC Khuếch đại âm thanh 2-Channel AF Voltage Amplifier 100W;
Mã: STK350-030;
Kiểu chân: cắm;
Thương hiệu: SANYO;
Hàng tương đương: STK350-000, STK350-020, STK350-030, STK350-040, STK350-050

Tags: ,