STK4142II IC Khuếch đại âm thanh 25W

Giá: 45.500 VNĐ

Tên hàng: TK4142II IC Khuếch đại âm thanh 25W;

Mã hàng: STK4142II;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư Ampli

Tên hàng: TK4142II IC Khuếch đại âm thanh 25W; Mã hàng: STK4142II; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: Vật tư Ampli

Tên hàng: TK4142II IC Khuếch đại âm thanh 25W;
Mã hàng: STK4142II;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư Ampli

Tags: , , ,