STK4152II IC Khuếch đại âm thanh 30W

Giá: 46.000 VNĐ

Tên hàng: STK4152II IC Khuếch đại âm thanh 30W;

Mã: STK4152II;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư Ampli;

Thông số: AF Power Amplifier 30W (Split Power Supply)(30W + 30W min, THD = 0.4%)

Tên hàng: STK4152II IC Khuếch đại âm thanh 30W; Mã: STK4152II; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: Vật tư Ampli; Thông số: AF Power Amplifier 30W (Split Power Supply)(30W + 30W min, THD = 0.4%)

Tên hàng: STK4152II IC Khuếch đại âm thanh 30W;
Mã: STK4152II;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư Ampli;
Thông số: AF Power Amplifier 30W (Split Power Supply)(30W + 30W min, THD = 0.4%)

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG