STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP;

Giá: 120.000 VNĐ

Tên hàng:STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP;

Mã: STK465;

Kiểu chân: cắm đứng 16 chân;

Thương hiệu: SANYO;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư Amply;

Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng:STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP; Mã: STK465; Kiểu chân: cắm đứng 16 chân; Thương hiệu: SANYO; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư Amply; Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng:STK465 IC khuếch đại âm thanh 2 POWER 2 CHANNEL 10 to 30W min AF POWER AMP;
Mã: STK465;
Kiểu chân: cắm đứng 16 chân;
Thương hiệu: SANYO;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư Amply;
Phân nhóm: IC Amply

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG