STR-Z2062 IC nguồn máy in canon, IC nguồn máy in HP (TM)

Giá: 67.500 VNĐ

Tên hàng: STR-Z2062 IC nguồn máy in canon, IC nguồn máy in HP (TM);

Mã: STR-Z2062_OLD;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: san Ken;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy in

Tên hàng: STR-Z2062 IC nguồn máy in canon, IC nguồn máy in HP (TM); Mã: STR-Z2062_OLD; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: san Ken; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư máy in

Tên hàng: STR-Z2062 IC nguồn máy in canon, IC nguồn máy in HP (TM);
Mã: STR-Z2062_OLD;
Kiểu chân: cắm;
Thương hiệu: san Ken;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư máy in

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG