STRL472 IC nguồn

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: STRL472 IC nguồn;

Kiểu chân: cắm SIP-8;

Mã: STRL472;

Hàng tương đương: STR-L451, STR-L472, STRL451, STRL472

Tên hàng: STRL472 IC nguồn;  Kiểu chân: cắm SIP-8;  Mã: STRL472;  Hàng tương đương: STR-L451, STR-L472, STRL451, STRL472

Tên hàng: STRL472 IC nguồn;
Kiểu chân: cắm SIP-8;
Mã: STRL472;
Hàng tương đương: STR-L451, STR-L472, STRL451, STRL472

Tags: , , , , ,