Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4, 140927

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4, SERIAL.NO:07DC4106, RATING: 3PH 60Hz 440V 206KW
Lỗi không chạy động cơ máy đùn, đèn báo lỗi OH

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Sửa biến tần SEOHO ELECTRIC TYPE: DC42NM-3-4,

Tags: ,