Sửa biến tần TOSHIBA VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW 141006

Sửa biến tần TOSHIBA VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW 141006
Lỗi bật máy lúc thì báo CO1 lúc thì báo OP
Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh
Sửa biến tần tại Hà Nội
Sửa biến tần TOSHIBA VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW (TOSHIBA TRANSISTOR INVERTER VF-S3 VFS3-2075P 7.5KW)

Tags: