Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4 140927

Sửa lò vi sóng tại chưng cư kim văn kim lũ
Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4
Lỗi chạy một lúc rồi tự ngắt

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Sửa lò vi sóng INVERTER PANASONIC DEMENSION 4

Tags: