Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A;

Mã: T1.25A250V

Tên hàng: Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A;  Mã: T1.25A250V

Tên hàng: Cầu chì tròn T1.25A250V 250V 1.25A;
Mã: T1.25A250V

Tags: ,