TL5001 TL5001A T5001 SOP8 IC nguồn PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: TL5001 TL5001A T5001 SOP8 IC nguồn PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS;

Mã: T5001;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: TL5001 TL5001A T5001 SOP8 IC nguồn PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS;  Mã: T5001;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: TI;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: TL5001 TL5001A T5001 SOP8 IC nguồn PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS;
Mã: T5001;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: TI;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG