TA8050P SIP7 IC DRIVER 1.5A MOTOR DRIVER WITH VRAKE FUNCTION

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: TA8050P SIP7 IC DRIVER 1.5A MOTOR DRIVER WITH VRAKE FUNCTION;

Mã: TA8050P;

Kiểu chân: cắm SIP-7;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Dùng cho: vật tư máy giặt

Tên hàng: TA8050P SIP7 IC DRIVER 1.5A MOTOR DRIVER WITH VRAKE FUNCTION;  Mã: TA8050P;  Kiểu chân: cắm SIP-7;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Dùng cho: vật tư máy giặt

Tên hàng: TA8050P SIP7 IC DRIVER 1.5A MOTOR DRIVER WITH VRAKE FUNCTION;
Mã: TA8050P;
Kiểu chân: cắm SIP-7;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Dùng cho: vật tư máy giặt

Tags: , ,