1N4742A

1N4742A Diode Zener 12V 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4742A Diode Zener 12V 1W;

Mã: 1N4742A;

Kiểu chân: cắm DO-41

LÊN ĐẦU TRANG