2SK1573

Tên hàng: K1573 2SK1573 N MOSFET 15A 600V GDS (tháo máy); Kiểu chân: cắm TO-247; Dùng cho: Vật tư máy CNC

K1573 2SK1573 N MOSFET 15A 600V GDS (tháo máy)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: K1573 2SK1573 N MOSFET 15A 600V GDS (tháo máy);

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: Vật tư máy CNC

LÊN ĐẦU TRANG