6V8

Tên hàng: BZX55C6V8 Zener 6V8 0.5W; Mã: BZX55C6V8

BZX55C6V8 Zener 6V8 0.5W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BZX55C6V8 Zener 6V8 0.5W;

Mã: BZX55C6V8

LÊN ĐẦU TRANG