74HC00A_SOP14_nic

Tên hàng: IC Logic

IC Logic

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: IC Logic