74HC273D

Tên hàng: 74HC273D SOP20 7.2mm IC số Flip Flop D-Type; Mã: 74HC273D_SOP20_7.2mm; Hãng sx: NXP; Kiểu chân: dán 74HC273D 7.2mm

74HC273D SOP20 7.2mm IC số Flip Flop D-Type

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC273D SOP20 7.2mm IC số Flip Flop D-Type;

Mã: 74HC273D_SOP20_7.2mm;

Hãng sx: NXP;

Kiểu chân: dán 74HC273D 7.2mm

LÊN ĐẦU TRANG