74LS05A; HC05A; AC05; LS05;

Tên hàng: 74HC05A TC74HC05AF 74HC05 SOP14 5.2mm IC số; Mã: 74HC05A; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm; Hãng sx: TOSHIBA; Hàng tương đương: 74LS05A; HC05A; AC05; LS05;

74HC05A TC74HC05AF 74HC05 SOP14 5.2mm IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC05A TC74HC05AF 74HC05 SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HC05A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Hàng tương đương: 74LS05A; HC05A; AC05; LS05;

LÊN ĐẦU TRANG