8V2

Tên hàng: BZX55C8V2 Zener 8V2 0.5W; Mã: BZX55C8V2

BZX55C8V2 Zener 8V2 0.5W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BZX55C8V2 Zener 8V2 0.5W;

Mã: BZX55C8V2

LÊN ĐẦU TRANG