A332J

Tên hàng: ACPL-332J A 332J A332J SOP16 IC cách ly quang Photo optocoupler; Mã: A332J; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: AVAGO; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;v

ACPL-332J A 332J A332J SOP16 IC cách ly quang Photo optocoupler

Giá: 32.500 VNĐ

Tên hàng: ACPL-332J A 332J A332J SOP16 IC cách ly quang Photo optocoupler;

Mã: A332J;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

LÊN ĐẦU TRANG