AVT2402

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V; Mã: AVT2402; Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC; Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF; Kích thước mạch: 12x2.5cm; Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V

Giá: 56.500 VNĐ

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V;

Mã: AVT2402;

Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC;

Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF;

Kích thước mạch: 12×2.5cm;

Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

LÊN ĐẦU TRANG