B0505S

Tên hàng: B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W; Mã: B0505S-1W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tương đương: F0505S-1W, B0505S-2W

B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W

Giá: 33.500 VNĐ

Tên hàng: B0505S-1W IC nguồn cách ly 5V sang 5V 1W;

Mã: B0505S-1W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: F0505S-1W, B0505S-2W

LÊN ĐẦU TRANG