BT136

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V; Mã: BT136-600E; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: TRIAC

BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V;

Mã: BT136-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG