BTA08

Tên hàng: BTA08-600C BTA08 TO220 TRIAC 8A 600V; Mã: BTA08-600C; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA08-600A, BTA08-600B; Phân nhóm: TRIAC

BTA08-600C BTA08 TO220 TRIAC 8A 600V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: BTA08-600C BTA08 TO220 TRIAC 8A 600V;

Mã: BTA08-600C;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA08-600A, BTA08-600B;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG