BTA10

Tên hàng: BTA10-600B BTA10 TO220 TRIAC 10A 600V; Mã: BTA10-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA10-600A, BTA10-600B, BTA10-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA10-600B BTA10 TO220 TRIAC 10A 600V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: BTA10-600B BTA10 TO220 TRIAC 10A 600V;

Mã: BTA10-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA10-600A, BTA10-600B, BTA10-600C;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG