BTA25

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V; Mã: BTA25-600B; Kiểu chân: cắm RD91; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V

Giá: 43.500 VNĐ

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V;

Mã: BTA25-600B;

Kiểu chân: cắm RD91;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG