BTA41800B

BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V;

Mã: BTA41-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG