BY329-1200;

Tên hàng: BY329-1200 TO-220-2 Diode 8A 1200V; Mã: BY329-1200; Kiểu chân: cắm TO-220-2; Hàng tương đương: BY329X-1500S BY329-800 BY329-1000 BY329

BY329-1200 TO-220-2 Diode 8A 1200V

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: BY329-1200 TO-220-2 Diode 8A 1200V;

Mã: BY329-1200;

Kiểu chân: cắm TO-220-2;

Hàng tương đương: BY329X-1500S BY329-800 BY329-1000 BY329

LÊN ĐẦU TRANG