cắm DIP7;

Tên hàng: LNK364PN LNK364P DIP7 IC Nguồn; Mã: LNK364PN; Hãng sx: POWER; Kiểu chân: cắm DIP7;

LNK364PN LNK364P DIP7 IC Nguồn

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: LNK364PN LNK364P DIP7 IC Nguồn;

Mã: LNK364PN;

Hãng sx: POWER;

Kiểu chân: cắm DIP7;

LÊN ĐẦU TRANG