CBB61_3uF450V;

Tụ bếp từ BM CBB61-P2 3uF 450V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng : Tụ bếp từ BM CBB61-P2 3uF 450V;

Mã: CBB61_3uF450V;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ, Vật tư điều hòa

LÊN ĐẦU TRANG