Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm;

Tên hàng: PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-213; Thông số: - Dài Rộng Cao L20.5xW17xH14.5mm; Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-213;

Thông số: – Dài Rộng Cao L20.5xW17xH14.5mm;

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm