CM300DU-24H

Tên hàng: CM200DU-24H IGBT Module 200A 1200V; Hãng sx: Mitsubishi

CM200DU-24H IGBT Module 200A 1200V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: CM200DU-24H IGBT Module 200A 1200V;

Hãng sx: Mitsubishi

LÊN ĐẦU TRANG