Current Sensor with Integrated Overcurrent Detection

Tên hàng: ACS710T ACS710TKLA-12CB Cảm biến dòng; Mã: ACS710T_Allegro; Hãng sx: Allegro; kiểu chân: dán SOP-16; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; TAG: Current Sensor with Integrated Overcurrent Detection

ACS710T ACS710TKLA-12CB Cảm biến dòng

Giá: 69.000 VNĐ

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: A786J_AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

LÊN ĐẦU TRANG