dán DIP-8;

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler; Mã: TLP759_DIP-8; Kiểu chân: dán DIP-8; Hãng sx: TOSHIBA;

TLP759 Photo-transistor optocoupler

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;

Mã: TLP759_DIP-8;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG