F (Faichild)

Tên hàng: TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver; Mã: TD62783AFG_F; hãng SX: F (Faichild); Dùng cho: vật tư servo driver;

TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver;

Mã: TD62783AFG_F;

hãng SX: F (Faichild);

Dùng cho: vật tư servo driver;

LÊN ĐẦU TRANG