FGH40N60_OLD

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM); Mã: FGH40N60_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: F; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Giá: 19.000 VND

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Mã: FGH40N60_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: F;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM); Mã: FGH40N60_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: F; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM)

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: FGH40N60 FGH40N60SFD 40N60 IGBT 40A 600V TO-247 (TM);

Mã: FGH40N60_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: F;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư bếp tử, vật tư servo; vật tư máy hàn

LÊN ĐẦU TRANG