FR6215

Tên hàng: IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω; Mã: FR6215; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: P MOSFETTên hàng: IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω; Mã: FR6215; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: P MOSFET

IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω;

Mã: FR6215;

Kiểu chân: dán TO-252;

Phân nhóm: P MOSFET

LÊN ĐẦU TRANG