GF19NC60KD

Tên hàng: GF19NC60KD STGF19NC60KD 19NC60 TO220 IGBT 20A 600V; Mã: GF19NC60KD; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: ST; Dùng cho: vật tư máy may; Hàng tương đương: GP19NC60KD, STGB19NC60KD, STGF19NC60KD, STGP19NC60KDTên hàng: GF19NC60KD STGF19NC60KD 19NC60 TO220 IGBT 20A 600V; Mã: GF19NC60KD; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: ST; Dùng cho: vật tư máy may; Hàng tương đương: GP19NC60KD, STGB19NC60KD, STGF19NC60KD, STGP19NC60KD

GF19NC60KD STGF19NC60KD 19NC60 TO220 IGBT 20A 600V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: GF19NC60KD STGF19NC60KD 19NC60 TO220 IGBT 20A 600V;

Mã: GF19NC60KD;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Dùng cho: vật tư máy may;

Hàng tương đương: GP19NC60KD, STGB19NC60KD, STGF19NC60KD, STGP19NC60KD

LÊN ĐẦU TRANG