IC nguồn PWM controller;

6755MYC FAN6755WMYB 6755 SOP-7 IC nguồn PWM controller

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 6755MYC FAN6755WMYB 6755 SOP-7 IC nguồn PWM controller;

Mã: FAN6755WMYB;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: dán SOP-7;

Hàng tương đương: FAN6755 MYC 6755WMYB 6755MYC FAN6755WMYB 6755

LÊN ĐẦU TRANG