IR2111S

Tên hàng: IR2111S IR2111 SOP8 IC DRIVER HALF BRIDGE; Mã: IR2111S; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: IR; Phân nhóm: IC driver

IR2111S IR2111 SOP8 IC DRIVER HALF BRIDGE

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: IR2111S IR2111 SOP8 IC DRIVER HALF BRIDGE;

Mã: IR2111S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC driver

LÊN ĐẦU TRANG