IR2113-2_DIP-13;

Tên hàng: IR2113-2 IC DRIVER; Mã: IR2113-2_DIP-13; Kiểu chân: DIP-13; Hãng sx: IR;

IR2113-2 IC DRIVER

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: IR2113-2 IC DRIVER;

Mã: IR2113-2_DIP-13;

Kiểu chân: DIP-13;

Hãng sx: IR;

LÊN ĐẦU TRANG