L7815CV

Tên hàng: L7815CV KA7815 LM7815 TO220 IC nguồn ổn áp 15V 1.5A; Mã: L7815CV; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC nguồn

L7815CV KA7815 LM7815 TO220 IC nguồn ổn áp 15V 1.5A

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: L7815CV KA7815 LM7815 TO220 IC nguồn ổn áp 15V 1.5A;

Mã: L7815CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7815CV KA7815 LM7815 TO220 IC nguồn ổn áp 15V 1.5A; Mã: L7815CV; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC nguồn

L7815CV KA7815 LM7815 TO220 IC nguồn ổn áp 15V 1.5A

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: L7815CV KA7815 LM7815 TO220 IC nguồn ổn áp 15V 1.5A;

Mã: L7815CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

LÊN ĐẦU TRANG