LA78041

Tên hàng: LA78041 IC driver TV and CRT Display Vertical Output IC with Bus Control Support; Mã: LA78041; Kiểu chân: cắm TO-220-7H; Dùng cho: vật tư màn hình; Phân nhóm: IC DRIVER

LA78041 IC driver TV and CRT Display Vertical Output IC with Bus Control Support

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: LA78041 IC driver TV and CRT Display Vertical Output IC with Bus Control Support;

Mã: LA78041;

Kiểu chân: cắm TO-220-7H;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Phân nhóm: IC DRIVER

LÊN ĐẦU TRANG