Lập Trình

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình; Mã: S3F9454BZZ-DK94; Hãng sx: SAMSUNG; Kiểu chân: cắm DIP-20

S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình;

Mã: S3F9454BZZ-DK94;

Hãng sx: SAMSUNG;

Kiểu chân: cắm DIP-20

LÊN ĐẦU TRANG