Mạch cao áp

Tên hàng: AVT4165 V1 Mạch cao áp 4 bóng 24 inch; Mã: AVT4165-V1

AVT4165 V1 Mạch cao áp 4 bóng 24 inch

Giá: 75.000 VNĐ

Tên hàng: AVT4165 V1 Mạch cao áp 4 bóng 24 inch;

Mã: AVT4165-V1

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V; Mã: AVT2402; Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC; Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF; Kích thước mạch: 12x2.5cm; Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V

Giá: 56.500 VNĐ

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V;

Mã: AVT2402;

Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC;

Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF;

Kích thước mạch: 12×2.5cm;

Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

Tên hàng: Mạch cao áp màn hình LCD TDK PCU-P141A CXA-0349 máy CNC sodick; Mã: PCU-P141A

Mạch cao áp màn hình LCD TDK PCU-P141A CXA-0349 máy CNC sodick

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Mạch cao áp màn hình LCD TDK PCU-P141A CXA-0349 máy CNC sodick;

Mã: PCU-P141A

LÊN ĐẦU TRANG