MB3771_DIP8;

Tên hàng: MB3771 DIP8 IC nguồn Power Supply Monitor; Mã: MB3771_DIP8; Hãng sx: FUJISU; Kiểu chân: cắm DIP-8;

MB3771 DIP8 IC nguồn Power Supply Monitor

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: MB3771 DIP8 IC nguồn Power Supply Monitor;

Mã: MB3771_DIP8;

Hãng sx: FUJISU;

Kiểu chân: cắm DIP-8;