MIG30J502HC_OLD;

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy); Mã: MIG30J502HC_OLD; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: vật tư SERVO

MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy);

Giá: Liên hệ

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy);

Mã: MIG30J502HC_OLD;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư SERVO

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy); Mã: MIG30J502HC_OLD; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: vật tư SERVO

MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy)

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy);

Mã: MIG30J502HC_OLD;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư SERVO

LÊN ĐẦU TRANG