MIP0223SC

Tên hàng: MIP0223SC IC Nguồn Switching; Mã: MIP0223SC; Kiểu chân: dán TO-263;

MIP0223SC IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: MIP0223SC IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0223SC;

Kiểu chân: dán TO-263;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

LÊN ĐẦU TRANG